Đại hội cổ đông thường niên năm 2019 thành công tốt đẹp

Cổ đông thông qua mức cổ tức năm 2018 là 12% (kế hoạch 11%), thông qua đơn từ nhiệm của ông Phan Trường Sơn – Chủ tịch HĐQT, ông Nguyễn Huy Hưng – thành viên HĐQT, bầu bổ sung 2 thành viên HĐQT là những điểm nhấn trong kỳ đại hội năm nay.

Sáng 12/4/2018, Công ty CP đầu tư và xây dựng HUD3 đã tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018, đã có 44 cổ đông tham dự với số cổ phần là hơn 7 triệu (tương đương khoảng 70 tỷ đồng), đạt 70% số cổ phần có quyền biểu quyết, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo Luật doanh nghiệp.

dai-hoi-co-dong-hud3-2019

Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội

 

Cổ đông lớn nhất là Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị đã có văn bản thông qua các nội dung mà Hội đồng quản trị đã xin ý kiến trước Đại hội, đồng thời có văn bản chấp thuận đơn thôi tư cách thành viên HĐQT của ông Phan Trường Sơn và ông Nguyễn Huy Hưng, đồng thời quyết định phân công ông Vương Đăng Phương (Phó chủ tịch HĐQT) nắm giữ 2,5 triệu cổ phần, giới thiệu vào vị trí Chủ tịch HĐQT thay ông Phan Trường Sơn. Tổng công ty HUD cũng giới thiệu 2 ông Đinh Hoàng Tùng và Lê Ngọc Vinh là 2 phó giám đốc để Đại hội bầu bổ sung làm thành viên HĐQT.

Tại đại hội cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung xin ý kiến với tỷ lệ đạt trên 99% cổ phiếu đồng ý, trong có có nội dung quan trọng là cổ tức năm 2018 được chia là 12% (tương đương gần 12 tỷ đồng). Bên cạnh đó, cổ đông cũng bỏ phiếu thống nhất cao đơn từ nhiệm của ông Phan Trường Sơn và ông Nguyễn Huy Hưng, bầu bổ sung hai ông Đinh Hoàng Tùng và ông Lê Ngọc Vinh vào Hội đồng quản trị với tỷ lệ đạt trên 99%.

dai-hoi-co-dong-hud3-2019

Ông Vương Đăng Phương – Tân Chủ tịch HĐQT HUD3 tặng hoa ông Phan Trường Sơn – Nguyên chủ tịch HĐQT công ty

 

dai-hoi-co-dong-hud3-2019

Ông Phan Trường Sơn – Nguyên Chủ tịch HĐQT HUD3 tặng hoa 2 thành viên được bầu bổ sung vào HĐQT

 

Như vậy kể từ ngày 12/4/2019, Hội đồng quản trị công ty HUD3 nhiệm kỳ 2015-2020 gồm 5 người: ông Vương Đăng Phương (Chủ tịch HĐQT), ông Đinh Hoàng Tùng, ông Lê Ngọc Vinh, ông Trịnh Duy Hoàn, ông Trần Mạnh Hùng.

Nguồn: Hud3.vn

HUD Sơn Tây

Định hướng phát triển của HUD3 trong 5 năm tới *Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị. Kể từ khi gia nhập Tập đoàn 8/2000 đến nay, HUD3 luôn có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt: về kinh tế, kỹ thuật, chính trị,..uy tín của HUD3 được nâng lên một tầm cao mới, năng lực cạnh tranh được khẳng định thông qua những công trình, những dự án lớn của Tập đoàn và các chủ đầu tư khác, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập... Xem thêm
Định hướng phát triển của HUD3 trong 5 năm tới *Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 là một đơn vị thành viên của Tập đoàn Phát triển Nhà và Đô thị. Kể từ khi gia nhập Tập đoàn 8/2000 đến nay, HUD3 luôn có bước phát triển vượt bậc trên tất cả các mặt: về kinh tế, kỹ thuật, chính trị,..uy tín của HUD3 được nâng lên một tầm cao mới, năng lực cạnh tranh được khẳng định thông qua những công trình, những dự án lớn của Tập đoàn và các chủ đầu tư khác, xứng đáng là đơn vị chủ lực của Tập...
Xem thêm

Khu đô thị HUD Sơn Tây

Khu Đô Thị Mai Trai Nghĩa Phủ

ĐĂNG KÝ NHẬN BẢNG GIÁ

🔰 Thông tin chính thức CĐT
🔰Chính sách mới nhất
🔰Tư vấn chuyên sâu

 
ĐĂNG KÝ NGAY
Learn More | Sign In